Menú de navegació

 

Anuncis oficials

Aprovació definitiva del Projecte de Reparcel.lació de la UA2 del Pla Especial d'Ordenació del sector format pels carrers Comerç, av. can batllori i av. Can Palmer al Barri d'Albarrosa

Tipus: Edicte
Data de publicació: 13/05/2016