Menú de navegació

 

Projectes de ciutat

En continu creixement

Viladecans és una ciutat en continu creixement, on es desenvolupen nous barris i s'arrangen els vells nuclis urbans. Aquests projectes van des de la construcció d'equipaments fins a les obres de millora i renovació urbana en sectors urbans històricament consolidats, passant per les obres de construcció d'habitatges de promoció pública en règim protegit.

Aquesta secció pretén donar una idea de com Viladecans vol projectar-se cap al futur, amb un seguit d'actuacions de gran abast que es troben en procés de planificació. En aquests Plans s'estan incorporant els aspectes que han de garantir la bona relació amb el medi ambient, amb paràmetres de sostenibilitat; i aquells altres aspectes relacionats amb les noves tecnologies amb l'objecte de facilitar la transició cap a la societat de la informació i del coneixement.