Menú de navegació

 

Habitatge i rehabilitació

Oficina Local d'Habitatge

C/ de Santiago Rusiñol 8
08840 Viladecans
Correu electrònic:  olh@viurbana.cat
Telèfon:  93 659 41 56
Fax:  93 637 94 86
Horari: 
de dilluns a divendres, de 9 a 13.30 h, i dimarts i dijous, de 16 a 19 h.
Titularitat:  Pública

L’oficina local d’habitatge és un servei gratuït que ofereix orientació, assessorament i informació general en tots els temes relacionats amb l’habitatge i gestiona els següents programes:

1. Per facilitar l'accés a l'habitatge:

 • Borsa de mediació de lloguer d’habitatges.
 • Borsa de lloguer social d’habitatges.
 • Registre de Sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial (RSHPO).
 • Processos d’adjudicació d’HPO.

2. Per evitar la pèrdua de l'habitatge:

 • Ajuts al pagament del lloguer.
 • Prestacions econòmiques d’urgència especial.
 • Atenció social en temes d’habitatge.
 • Servei d’Intermediació per al Deute Hipotecari (SIDH).

3. Per promoure la rehabilitació:

 • Tramitació de cèdules d’habitabilitat.
 • Rehabilitació d’edificis i habitatges.
 • Edificis en situació de risc.

4. Per gestionar la convivència:

 • Servei de Suport a les comunitats de veïns/es.

Consulta més informació al seu web.

Oficina Local d'Habitatge