Menú de navegació

Pla d'igualtat de gènere municipal

A Viladecans, les actuacions i polítiques orientades a millorar la qualitat de vida de les dones del municipi tenen una llarga trajectòria. Els darrers anys s’ha treballat fermament per tal de donar un impuls a les polítiques d’igualtat de gènere i a la transversalitat i, en aquest sentit, el Pla d'igualtat de Gènere municipal ha estat l'eina més rellevant per a aconseguir-ho. 

Actualment, l'Ajuntament implementa les polítiques de gènere al territori en el marc del II Pla d'igualtat de Gènere municipal 2012-2016. Aquest segon Pla és una pròrroga del I Pla d'igualtat de Gènere municipal a fi de poder consolidar les polítiques d’igualtat desenvolupades fins ara i de seguir donant impuls al treball  per a la igualtat d’oportunitats a Viladecans. Les seves accions estan plantejades a curt, mig i llarg termini i, per tant, la pròrroga ha permès reforçar els mecanismes i les estratègies més adients de cara a assegurar-ne l'impacte.

El Pla recull la necessitat d’afavorir la construcció social de nous models de masculinitats que entenguin les relacions des de paràmetres d’igualtat i que se sumin a l’esforç de millorar democràticament la nostra societat des de la coresponsabilitat i la lluita contra la discriminació de les dones. 

La inclusió d’aquest objectiu és reflex del camí recorregut pel Programa de Polítiques d’Igualtat, que des de fa dos anys treballa amb solidesa per la igualtat de gènere i que ha volgut “anar més enllà”, debatent i trencant l’”a-priori” que les polítiques d’igualtat no sols són polítiques per a les dones, sinó que afecten la totalitat de la societat.