Menú de navegació

 

Equipaments

 

Casals

Els casals són equipaments municipals amb un seguit de serveis que l'Ajuntament posa a disposició de totes les associacions i clubs esportius registrats al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, i aquells col·lectius que vulguin constituir una entitat a Viladecans. Els objectius d’aquets equipaments adreçats a les entitats són:

  • potenciar la vida associativa de Viladecans, donant suport a les iniciatives ciutadanes per crear noves associacions; 
  • aconseguir l’enfortiment i la consolidació de les entitats ja existents.
Casal d'associacions