Menú de navegació

 
Ets a:

Home

 

Registre general d'entrada i sortida


La legislació general de procediment administratiu comú i la local estableixen que a les entitats locals hi haurà un registre general perquè hi consti amb claredat l'entrada i la sortida de tots els documents que tinguin com a destinatària o que expedeixi l'entitat local.

L'Ajuntament de Viladecans té establert el Registre General d'entrada i sortida en les següents adreces:

  • Registre General d'Entrada
    Es troba a l'oficina d'atenció a la ciutadania Viladecans Informació. S'hi poden adreçar, personalment o per correu, totes les persones físiques o jurídiques que vulguin presentar un document que tingui per destinatari el nostre Ajuntament.
  • Adreça: plaça d'Europa, 7
  • Telèfon: 93 635 19 00
  • Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i dimarts i dijous, de 16.30 a 18.30 hores.
  • Horari d'estiu (juliol i agost): de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

  • Registre General de Sortida
    Situat al carrer Major, 41.

Una vegada registrat un document, s'hi estampillarà nota expressiva de la data en què s'inscriu, entrada o sortida, i número d'ordre que li hagi correspost.

Els escrits podran presentar-se amb còpia de l'original perquè pugui ser retornada en el mateix moment de la presentació amb estampillat de la data i hora de presentació i número d'entrada als efectes de prova de l'ingrés del document al Registre.

L'encarregat del Registre, una vegada efectuada la inscripció, farà la classificació dels documents ingressats i procedirà a distribuir-los entre les diferents oficines, on s'anotaran en el corresponent Registre parcial per a la seva tramitació administrativa