Menú de navegació

 

Polítiques d'igualtat

 

Programa de polítiques d'igualtat de gènere

El programa de polítiques d’igualtat de gènere és l’espai municipal  des d’on es treballa de manera transversal per tal de fomentar la igualtat entre dones i homes. El seu objectiu principal és fer visibles les condicions i posicions de les dones respecte als homes a Viladecans, detectar els possibles factors de desigualtat en tots els àmbits de la planificació municipal, dissenyar accions i generar condicions que modifiquin les estructures que mantenen aquestes desigualtats.