Menú de navegació

 

Estadística Informa. Butlletí digital

 

Estadística Informa. Butlletí digital

En aquest nou apartat  es difon Informació Estadística de Viladecans de forma dinàmica i actualitzada.

Amb periodicitat trimestral estaran disponibles els butlletins per donar a conèixer la ciutat de forma breu, àgil i concreta.

Es pretén  facilitar i acompanyar a les persones en la interpretació de la realitat del municipi amb el recolzament dels indicadors necessaris. Es tracta de  destacar i ressaltar els aspectes més rellevants que, per la seva temàtica, contingut o calendari puguin ser d’interès majoritari.