Menú de navegació

 

Relacions amb la ciutadania

Ciutadania

En aquest apartat es dóna informació de com l'Ajuntament es relaciona amb els ciutadans, amb quines eines, ja siguin aquestes Consells amb la participació dels ciutadans, Audiències públiques o qualsevol altra modalitat