Menú de navegació

 

Manual de llenguatge igualitari

 

Manual de llenguatge igualitari

L'Ajuntament participa en el projecte Delta Emprèn, Iniciativa Comunitària EQUAL, en col.laboració amb altres quatre municipis de la comarca.
L'objectiu principal és fomentar l'esperit emprenedor i afavorir la creació d'empreses al territori sent la Igualtat d'Oportunitats un dels seus eixos motors. D'aquesta manera, es pretén contribuir a la desaparició de qualsevol tipus de discriminació entre homes i dones en el mercat de treball.

Per portar endavant aquesta tasca igualitària, el projecte compta amb una Comissió d'Igualtat d'Oportunitats, que vetlla per l'aplicació de l'enfocament de gènere a totes les actuacions previstes. Entre les nombroses activitats que desenvolupa, està la de crear eines i mecanismes que facilitin aquesta tasca.

Un dels primers treballs de la Comissió va consistir en l'elaboració d'un Manual de llenguatge igualitari, que té per finalitat evitar un ús inadequat i discriminatori de la llengua en les diferents manifestacions del projecte i sensibilitzar sobre l'important paper de les paraules en la transmissió d'estereotips i valors.