Menú de navegació

 

Polítiques d'Igualtat de Gènere

Mira l'audiovisual "Dones de Viladecans. Constructores de ciutadania"

Més informació

Igualtat de gènere

La igualtat d’oportunitats és un principi reconegut a la Constitució Espanyola i a diverses legislacions de caràcter europeu i internacional. Tot i així, la realitat ens demostra que encara queda un llarg camí per recórrer.

Així doncs, les polítiques d’igualtat suposen la incorporació de la perspectiva de gènere a la planificació municipal a fi de fomentar, entre d’altres, la participació de les dones a tots els àmbits públics i promoure la implicació dels homes en les responsabilitats familiars.

Pla d'Igualtat de gènere municipal
Manual de llenguatge igualitari